Kurs FI1034

Filosofi II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

 • identifiera, redogöra för och diskutera några centrala verk och problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin
 • på ett nyanserat sätt redogöra för, samt diskutera filosofiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i relation till samtida filosofiskt tänkande
 • visa metodologisk förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofin.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:

 • tillämpa begreppsbildningar och teorier inom både den teoretiska och praktiska filosofin i både skriftliga och muntliga sammanhang på ett koherent sätt
 • analytiskt förhålla sig till, och bearbeta, ett väl avgränsat problem inom filosofin
 • analysera abstrakta texter och dess innehåll utifrån vetenskaplig metod
 • arbeta självständigt och anta ett kritiskt perspektiv
 • göra vetenskapliga bedömningar och överväganden utifrån accepterade metoder och teorier inom ämnet filosofi
 • utveckla självständig position i förhållande till problem inom filosofin
 • självständigt hantera och problematisera teman inom ämnet filosofi
 • kunna både muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang på klart och tydligt sätt.

Extra information:

Under höstterminen ges delkurs 1 & 3. Vårterminen ges delkurs 2 & 4

Startar och slutar:
v35, 2021 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Minst 22,5 hp avklarade på Filosofi I 30 hp eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H38RD
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
18 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig