Kurs FÖ1039

Organisationsteori

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursen behandlar grundläggande organisationsbegrepp och teorier, bland annat: struktur, kultur, arbetsorganisation, kommunikation, makt och konflikt samt ledarskap och chefskap.

Begreppen och organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska sammanhang med speciell tonvikt på de perspektiv på organisation och ledarskap som getts av det sena 1900-talets forskning och debatt.

Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H355U
Huvudområde: