Kurs ET1022

Grundläggande Ellära för Maskinteknik

3,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Beskriva skillnader mellan likström och växelström
  • Redogöra för olika komponenter i en elkrets
  • Göra beräkningar för likströms- och växelströmskretsar
  • Göra beräkningar för trefassystem och trefasmotorer
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Linjär algebra 7,5 hp; Envariabel analys 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34EG
Huvudområde: