Kurs ET1022

Grundläggande ellära för maskinteknik

3,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Beskriva skillnader mellan likström och växelström
  • Redogöra för olika komponenter i en elkrets
  • Göra beräkningar för likströms- och växelströmskretsar
  • Göra beräkningar för trefassystem och trefasmotorer