Kurs EN3029

Engelska: Samtida irländsk skönlitteratur

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 41, 2020

De litterära verken studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna teori- och kritikskolor, såsom poststrukturalism och psykoanalytisk litteraturteori. Förutom introducerandet av teoretiska texter studeras även ett antal kritiska artiklar direkt knutna till de litterära verken.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v50, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp i engelska, varav 30 hp på grundnivå 2.
Anmälningskod:
HDA-H36KS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.