Kurs EN1134

Engelska för högskolestudier: Skrivande på engelska

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådan skriftlig kommunikativ förmåga samt kritisk förmåga som krävs för att kunna studera kurder på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • tillämpa relevanta språkliga register i olika kommunikativa situationer
  • tillämpa gängse formalia för uppsatsstruktur
  • i skrift tillämpa korrekt grammatik vad beträffar meningsbyggnad, verbböjning och substantivformer
  • kritiskt bedöma källor och använda referenser med vedertagna citeringsregler i eget skrivande
  • ge konstruktiv kritik beträffande både innehåll och struktur i uppsatser skrivna av medstudenter
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller akademisk skrivande på engelska samt visa en förmåga att förbättra sitt eget skriftspråk.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 5 (IELTS 5.5). Undantag beviljas från kravet på Svenska 3 och Engelska 6 för grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3EKA
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Konstantin Andreev