Kurs EN1134

Engelska för högskolestudier: Skrivande på engelska

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa sådan skriftlig kommunikativ förmåga samt kritisk förmåga som krävs för att kunna studera kurder på högskolenivå där engelska är undervisningsspråket
  • tillämpa relevanta språkliga register i olika kommunikativa situationer
  • tillämpa gängse formalia för uppsatsstruktur
  • i skrift tillämpa korrekt grammatik vad beträffar meningsbyggnad, verbböjning och substantivformer
  • kritiskt bedöma källor och använda referenser med vedertagna citeringsregler i eget skrivande
  • ge konstruktiv kritik beträffande både innehåll och struktur i uppsatser skrivna av medstudenter
  • identifiera de egna problemområdena vad gäller akademisk skrivande på engelska samt visa en förmåga att förbättra sitt eget skriftspråk.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Engelska A/5 (IELTS 5.5) eller motsvarande kunskaper. Inga kunskaper i svenska är nödvändiga
Anmälningskod:
HDA-H34VV
Ingår i kurspaket: