Kurs EN1120

Engelskspråkig litteratur

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • beskriva några av premisserna för litteraturvetenskapliga perspektiv som fokuserar på litterär form, samt för ideologikritiska perspektiv om skönlitteratur
  • analysera litterära verk utifrån genrespecifika begrepp relaterade till berättande prosa, drama och poesi, samt utifrån vissa ideologikritiska perspektiv
  • diskutera aspekter specifika för texten (så som tematik och form), men även utanför texten (så som litteraturens roll i att skildra mänsklig erfarenhet)
  • argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk på ett korrekt, tydligt och sammanhängande sätt, både muntligt och skriftligt
  • reflektera över den komplexitet som kännetecknar samhälleliga företeelser relaterade till nationell, social och kulturell identitet, samt litteraturens roll i att belysa dessa företeelser
  • i skriftliga arbeten tillämpa engelska grammatikregler samt för ändamålet lämpliga skrivregler.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H3D23
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig