Kurs EN1120

Engelskspråkig litteratur

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

 • beskriva några av premisserna för litteraturvetenskapliga perspektiv som fokuserar på litterär form, samt för ideologikritiska perspektiv om skönlitteratur
 • analysera litterära verk utifrån genrespecifika begrepp relaterade till berättande prosa, drama och poesi, samt utifrån vissa ideologikritiska perspektiv
 • diskutera aspekter specifika för texten (så som tematik och form), men även utanför texten (så som litteraturens roll i att skildra mänsklig erfarenhet)
 • argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk på ett korrekt, tydligt och sammanhängande sätt, både muntligt och skriftligt
 • reflektera över den komplexitet som kännetecknar samhälleliga företeelser relaterade till nationell, social och kulturell identitet, samt litteraturens roll i att belysa dessa företeelser
 • i skriftliga arbeten tillämpa engelska grammatikregler samt för ändamålet lämpliga skrivregler.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
  Du behöver också: Engelska B.
  Eller: Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-H35CG
Huvudområde:

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

 • beskriva några av premisserna för litteraturvetenskapliga perspektiv som fokuserar på litterär form, samt för ideologikritiska perspektiv om skönlitteratur
 • analysera litterära verk utifrån genrespecifika begrepp relaterade till berättande prosa, drama och poesi, samt utifrån vissa ideologikritiska perspektiv
 • diskutera aspekter specifika för texten (så som tematik och form), men även utanför texten (så som litteraturens roll i att skildra mänsklig erfarenhet)
 • argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk på ett korrekt, tydligt och sammanhängande sätt, både muntligt och skriftligt
 • reflektera över den komplexitet som kännetecknar samhälleliga företeelser relaterade till nationell, social och kulturell identitet, samt litteraturens roll i att belysa dessa företeelser
 • i skriftliga arbeten tillämpa engelska grammatikregler samt för ändamålet lämpliga skrivregler.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
  Du behöver också: Engelska B.
  Eller: Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-V379V
Huvudområde: