Kurs EN1120

Engelskspråkig litteratur

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • beskriva några av premisserna för litteraturvetenskapliga perspektiv som fokuserar på litterär form, samt för ideologikritiska perspektiv om skönlitteratur
  • analysera litterära verk utifrån genrespecifika begrepp relaterade till berättande prosa, drama och poesi, samt utifrån vissa ideologikritiska perspektiv
  • diskutera aspekter specifika för texten (så som tematik och form), men även utanför texten (så som litteraturens roll i att skildra mänsklig erfarenhet)
  • argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk på ett korrekt, tydligt och sammanhängande sätt, både muntligt och skriftligt
  • reflektera över den komplexitet som kännetecknar samhälleliga företeelser relaterade till nationell, social och kulturell identitet, samt litteraturens roll i att belysa dessa företeelser
  • i skriftliga arbeten tillämpa engelska grammatikregler samt för ändamålet lämpliga skrivregler.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
K: Ges endast som del av ett kurspaket.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Anmälningskod:
HDA-H3CZY
Huvudområde:
Ingår i kurspaket:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig