Kurs EN1120

Engelskspråkig litteratur

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

 • beskriva några av premisserna för litteraturvetenskapliga perspektiv som fokuserar på litterär form, samt för ideologikritiska perspektiv om skönlitteratur
 • analysera litterära verk utifrån genrespecifika begrepp relaterade till berättande prosa, drama och poesi, samt utifrån vissa ideologikritiska perspektiv
 • diskutera aspekter specifika för texten (så som tematik och form), men även utanför texten (så som litteraturens roll i att skildra mänsklig erfarenhet)
 • argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk på ett korrekt, tydligt och sammanhängande sätt, både muntligt och skriftligt
 • reflektera över den komplexitet som kännetecknar samhälleliga företeelser relaterade till nationell, social och kulturell identitet, samt litteraturens roll i att belysa dessa företeelser
 • i skriftliga arbeten tillämpa engelska grammatikregler samt för ändamålet lämpliga skrivregler.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
  Du behöver också: Engelska B.
  Eller: Engelska 6
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-V343T
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

 • beskriva några av premisserna för litteraturvetenskapliga perspektiv som fokuserar på litterär form, samt för ideologikritiska perspektiv om skönlitteratur
 • analysera litterära verk utifrån genrespecifika begrepp relaterade till berättande prosa, drama och poesi, samt utifrån vissa ideologikritiska perspektiv
 • diskutera aspekter specifika för texten (så som tematik och form), men även utanför texten (så som litteraturens roll i att skildra mänsklig erfarenhet)
 • argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk på ett korrekt, tydligt och sammanhängande sätt, både muntligt och skriftligt
 • reflektera över den komplexitet som kännetecknar samhälleliga företeelser relaterade till nationell, social och kulturell identitet, samt litteraturens roll i att belysa dessa företeelser
 • i skriftliga arbeten tillämpa engelska grammatikregler samt för ändamålet lämpliga skrivregler.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
  Du behöver också: Engelska B.
  Eller: Engelska 6
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-H35CG
Huvudområde: