Kurs EN1108

Muntlig presentation på engelska

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att skriftligt förbereda och muntligt framföra välstrukturerade formella såväl som informella presentationer på engelska
  • visa medvetenhet om olika språkliga variationer och register inom engelskan och hur de används, dvs. kunna analysera olika kommunikationssituationer och använda sig av det mest lämpliga språkliga registret
  • visa kännedom om vanligt förekommande svårigheter och hinder i samband med muntliga presentationer samt hur dessa kommunikationshinder bäst kan undvikas och förekommas
  • analysera målgruppen för en presentation och anpassa innehåll och form så att önskat resultat kan uppnås
  • kommunicera muntligen på tydlig engelska inom sitt eget specifika område, både med experter och lekmän
  • använda sig av olika typer av visuella hjälpmedel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.