Kurs EN1106

Engelska för internationellt företagande: kommunikation och kultur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Vid avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande färdigheter i att diskutera muntligt på engelska, t.ex. att hantera turtagning, kommunicera sina åsikter klart och tydligt, samt att bemöta andra studenters uppfattningar
  • söka efter aktuell information och presentera den i en kort och koncis form, och reflektera över informationen i gruppdiskussioner
  • visa en grundläggande medvetenhet om olika språkliga variationer och register inom engelskan och hur de används, genom att analysera olika kommunikationssituationer och därefter använda sig av det mest lämpliga registret
  • visa på praktisk kunskap i presentationsteknik i form av formella och informella presentationer
  • visa kännedom om och förståelse för kulturell mångfald för att kunna bemöta andra och utföra affärer i främmande kulturer
  • kommunicera klart och koncist i form av ändamålsenliga affärstexter på engelska som visar på en utökad affärsspråksvokabulär
  • identifiera och undvika vanliga grammatiska fel i engelska språket
  • förbereda för en arbetsintervju genom att sammanställa en meritförteckning och annan relevant dokumentation.