Kurs EN1103

Engelska I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att ge de studerande en introduktion i och förberedelse för sin blivande yrkesroll som engelsklärare inom grundskolans senare år och inom gymnasieskolan. Detta innebär att de studerande tillägnar sig grundläggande ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper.