Kurs EG1008

Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 2

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • praktiskt tillverka en solfångare.
  • utforma en laboratorieuppställning för utvärdering av en solfångares tekniska prestanda.
  • utföra mätningar, beräkningar och utvärdera resultat för prestandabedömning av solfångare.
  • sammanställa och redovisa resultat muntligt och skriftligt.
  • utvärdera en solfångare både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.