Kurs EG1008

Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 2

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • praktiskt tillverka en solfångare.
  • utforma en laboratorieuppställning för utvärdering av en solfångares tekniska prestanda.
  • utföra mätningar, beräkningar och utvärdera resultat för prestandabedömning av solfångare.
  • sammanställa och redovisa resultat muntligt och skriftligt.
  • utvärdera en solfångare både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.


Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1, 5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskap
Anmälningskod:
HDA-H332Z
Huvudområde: