Kurs EG1000

Energiteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
  • använda begrepp och teorier inom termodynamik, strömnings- och värmelära
  • utföra energitekniska beräkningar på såväl system som på enskilda komponenter inom det energitekniska området
  • beskriva vissa energitekniska komponenters funktion och praktiska användning
  • redogöra för begreppen energikvalitet och primärenergi och hur dessa begrepp relaterar till effektiv energianvändning