Kurs EG1000

Energiteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
  • använda begrepp och teorier inom termodynamik, strömnings- och värmelära
  • utföra energitekniska beräkningar på såväl system som på enskilda komponenter inom det energitekniska området
  • beskriva vissa energitekniska komponenters funktion och praktiska användning
  • redogöra för begreppen energikvalitet och primärenergi och hur dessa begrepp relaterar till effektiv energianvändning
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggfysik, 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35ZB