Kurs EG1000

Energiteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
  • använda begrepp och teorier inom termodynamik, strömnings- och värmelära
  • utföra energitekniska beräkningar på såväl system som på enskilda komponenter inom det energitekniska området
  • beskriva vissa energitekniska komponenters funktion och praktiska användning
  • redogöra för begreppen energikvalitet och primärenergi och hur dessa begrepp relaterar till effektiv energianvändning
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggfysik, 5 hp, grundnivå
Anmälningskod:
HDA-H3BV7
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig