Kurs DT3017

Artificiell intelligens

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter en grundlig diskussion av olika definitioner av artificiell intelligens (AI) ska studenten tillägna sig insikt i de olika tekniska och filosofiska aspekterna av AI. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Applicera artificiell intelligens på relevanta problem med hjälp av moderna programverktyg, samt deras vidareutveckling
  • Genomföra jämförande analys, både teoretiskt och empiriskt, för att avgöra vilken AI paradigm som är mest lämplig för en viss uppgift
  • Läsa en artikel i området, förstå den och göra en kritisk analys
  • Förklara både fördelar och begränsningar av lösningar baserade på artificiell intelligens för människor utan djup teknisk kunskap
  • Bygga ett enklare AI-system på egen hand och utvärdera dess prestanda
  • Bedriva forskning inom artificiell intelligens på ett tekniskt och etiskt sätt