Kurs DT1064

Programmeringsteknik och numeriska metoder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp i programmering
  • diskutera källkoders detaljer och sammanhang
  • utveckla strukturerad och tydlig källkod
  • felsöka och testa datorprogram
  • redogöra för numeriska metoder som är möjliga att använda i linjär algebra och envariabelanalys
  • lösa problem med hjälp av numeriska metoder