Kurs DT1064

Programmeringsteknik och numeriska metoder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp i programmering
  • diskutera källkoders detaljer och sammanhang
  • utveckla strukturerad och tydlig källkod
  • felsöka och testa datorprogram
  • redogöra för numeriska metoder som är möjliga att använda i linjär algebra och envariabelanalys
  • lösa problem med hjälp av numeriska metoder
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Envariabelanalys för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå
  • Linjär algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EXY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Somayeh Aghanavesi