Kurs DT1064

Programmeringsteknik och numeriska metoder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp i programmering
  • diskutera källkoders detaljer och sammanhang
  • utveckla strukturerad och tydlig källkod
  • felsöka och testa datorprogram
  • redogöra för numeriska metoder som är möjliga att använda i linjär algebra och envariabelanalys
  • lösa problem med hjälp av numeriska metoder
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Envariabelanalys för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Linjär algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H392Y
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig