Kurs BY2020

Arbetsplatsförlagd utbildning

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

I kursen ingår analys av arbetsledarrollen på ett bygg- och anläggningsprojekt, genomgång av anbudshandlingar, tidplanering av byggprojekt och kostnadskalkylering. Vidare belyses uppföljning av bygg- och anläggningsprojekt, såväl genom teori som genom deltagande på en arbetsplats.


Startar och slutar:
v36, 2019 - v23, 2020
Studietakt:
15%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 45 högskolepoäng inom byggarbetsledarprogrammet åk 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32MT