Kurs BY2020

Arbetsplatsförlagd utbildning

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper i arbetsplatsens organisatoriska uppbyggnad, arbetsuppgifter kopplade till arbetsledarrollen, kalkylering och anbudsförfarande samt uppföljning av bygg- eller anläggnings objekt.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Beskriva vilka yrkesroller som ingår i företagets personalorganisation samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsfrågor som är kopplade till dessa olika roller.
  • Redovisa och analysera hur arbetsledarens roll ser ut på bygg- eller anläggningsarbetsplatsen.
  • Redogöra för rutinerna kring företagets anbudsprocess innefattande mängdberäkning, prissättning, resursplanering, och anbudsformulering.
  • Redgöra för vardagliga produktionsrutiner som: planeringsarbete, mötesrutiner, kvalitet- miljö- arbetsmijöarbete, prognoser samt ansvarsfrågor under produktion.
  • Redovisa och analysera avslut av projekt med avseende på: ekonomisk uppföljning, sammanställning av dokument för överlämning samt slutbesiktning.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 45 högskolepoäng inom byggarbetsledarprogrammet åk 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39H7
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig