Kurs BY2013

Byggkonstruktionsprojekt

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande för ett konkret husbyggnadsprojekt kunna:

  • utföra lastberäkningar
  • tillämpa konstruktionsberäkningar enligt eurocode på trä, stål och betong
  • dimensionera enklare grundläggning
  • utföra konstruktionsberäkningar med datorprogram
  • redovisa beräknade byggkonstruktioner med CAD-ritningar