Kurs BY1062

Fastighetsförvaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursens övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskap om och förståelse för fastighetsförvaltningens olika skeden och förutsättingar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • bedöma och beskriva byggteknik för befintlig bebyggelse
  • redogöra för vanliga skador och renoveringsbehov i byggnader
  • redogöra för myndigheters krav vid ändring av byggnad
  • visa förståelse för byggnadskulturvård
  • visa förståelse för hur ombyggnad och förvaltning kan göras resurseffektivt
  • upprätta en underhållsplan
  • utföra kostnadsberäkningar för underhålls- och renoveringsåtgärder
  • beskriva grunderna i fastighetsekonomi
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggprojekt småhus 15 högskolepoäng och Byggfysik 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33G3
Huvudområde: