Kurs BQ2050

Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa teoretisk kännedom om och praktisk färdighet i att skriva dramatiska dialoger
  • redogöra för och praktiskt tillämpa grundläggande begrepp i retorik
  • tillämpa grundläggande kunskaper i samtals-, text- och innehållsanalys
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • kommunicera, både muntligt och skriftligt, på ett koncist och tydligt sätt
  • visa förmåga att samarbeta med andra studenter kring manusskrivning och ljudproduktion.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v12, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 80 högskolepoäng inom huvudområdet Bildproduktion, inklusive kurserna Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 högskolepoäng och Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre, 15 högskolepoäng, på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V377Z
Huvudområde: