Kurs BQ2025

Bildproduktion: Teori och metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • visa kännedom om grundläggande vetenskapsteori och kunna redogöra för centrala begrepp inom vetenskapsteorin
  • visa kännedom om vissa grundläggande vetenskapliga metoder
  • både skriftligen och muntligen redovisa olika teorier och metoder av relevans för medieområdet och deras vetenskapliga tillämpning.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v40, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 120 hp inom Bildproduktion, inklusive antingen kursen Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande, 15 hp grundnivå 1 eller kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35FN
Huvudområde: