Kurs BQ1085

Filmanalys och gestaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för ett urval av filmvetenskapliga teorier och metoder
  • redovisa för grunderna i filmens estetiska utveckling
  • utföra en bildanalys utifrån semiotiska begrepp
  • visa hur filmmanus innehållsligt kan omformas med visuell gestaltning
  • analysera och tolka filmer från såväl stumfimsepoken som samtidsfilmen.
Startar och slutar:
v51, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35G4
Huvudområde: