Kurs BQ1085

Filmanalys och gestaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för ett urval av filmvetenskapliga teorier och metoder
  • redovisa för grunderna i filmens estetiska utveckling
  • utföra en bildanalys utifrån semiotiska begrepp
  • visa hur filmmanus innehållsligt kan omformas med visuell gestaltning
  • analysera och tolka filmer från såväl stumfimsepoken som samtidsfilmen.