Kurs BQ1083

Grunderna i filmproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för stilkonventioner och applicera det på egna och andras filmproduktioner
  • redogöra för signifikanta teknikskiften och huvudsakliga uttrycksformer inom den rörliga bildens historia
  • redogöra för filmens fyra grundelement; mise en scène, ljud, foto och klippning samt deras betydelse för en produktion
  • redogöra för den kollektiva processen och de olika yrkesrollerna vid filmproduktion
  • visa samarbetsförmåga i filmproduktionsprojekt med hänsyn tagen till olika yrkesfunktioner
  • redogöra för, och praktiskt använda de rutiner och den teknik som anvisas vid filminspelning, redigering och efterbearbetning inom kursen
  • genomföra en enklare dramaproduktion från idé till färdig film
  • analysera och diskutera egna och andras produktioner.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3ENE
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Andreas Andersson