Kurs BQ1083

Grunderna i filmproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för stilkonventioner och applicera det på egna och andras filmproduktioner
 • redogöra för signifikanta teknikskiften och huvudsakliga uttrycksformer inom den rörliga bildens historia
 • redogöra för filmens fyra grundelement; mise en scène, ljud, foto och klippning samt deras betydelse för en produktion
 • redogöra för den kollektiva processen och de olika yrkesrollerna vid filmproduktion
 • visa samarbetsförmåga i filmproduktionsprojekt med hänsyn tagen till olika yrkesfunktioner
 • redogöra för, och praktiskt använda de rutiner och den teknik som anvisas vid filminspelning, redigering och efterbearbetning inom kursen
 • genomföra en enklare dramaproduktion från idé till färdig film
 • analysera och diskutera egna och andras produktioner.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V33YY
Huvudområde:

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för stilkonventioner och applicera det på egna och andras filmproduktioner
 • redogöra för signifikanta teknikskiften och huvudsakliga uttrycksformer inom den rörliga bildens historia
 • redogöra för filmens fyra grundelement; mise en scène, ljud, foto och klippning samt deras betydelse för en produktion
 • redogöra för den kollektiva processen och de olika yrkesrollerna vid filmproduktion
 • visa samarbetsförmåga i filmproduktionsprojekt med hänsyn tagen till olika yrkesfunktioner
 • redogöra för, och praktiskt använda de rutiner och den teknik som anvisas vid filminspelning, redigering och efterbearbetning inom kursen
 • genomföra en enklare dramaproduktion från idé till färdig film
 • analysera och diskutera egna och andras produktioner.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H35FS
Huvudområde: