Kurs BQ1083

Grunderna i filmproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för stilkonventioner och applicera det på egna och andras filmproduktioner
  • redogöra för signifikanta teknikskiften och huvudsakliga uttrycksformer inom den rörliga bildens historia
  • redogöra för filmens fyra grundelement; mise en scène, ljud, foto och klippning samt deras betydelse för en produktion
  • redogöra för den kollektiva processen och de olika yrkesrollerna vid filmproduktion
  • visa samarbetsförmåga i filmproduktionsprojekt med hänsyn tagen till olika yrkesfunktioner
  • redogöra för, och praktiskt använda de rutiner och den teknik som anvisas vid filminspelning, redigering och efterbearbetning inom kursen
  • genomföra en enklare dramaproduktion från idé till färdig film
  • analysera och diskutera egna och andras produktioner.