Kurs BQ1076

Dokumentärfilmproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Studenten ska efter fullbordad kurs kunna:

  • redogöra för hur man planerar och arbetar praktiskt som film/videofotograf respektive klippare/redigerare inom dokumentärfilmproduktion, med hänsyn till produktionsvillkor
  • relatera tekniska verktyg för ljud och rörlig bild till estetiska resonemang kring dokumentärfilmfoto och filmklippning
  • redogöra för olika förhållningssätt till motivet inom dokumentärfilmproduktion
  • analysera ett inspelat dokumentärt filmmaterial och välja ut vad som ur teknisk och konstnärlig aspekt bidrar till att fylla filmens syfte
  • i ett mindre projekt tillämpa sina kunskaper om dokumentärfilmandets produktionsvillkor och förhållningssätt, liksom dokumentärfilmfotots och klippningens estetik och teknik
  • uppvisa medvetenhet, kunskaper och färdigheter beträffande dokumentära berättar- och produktionsformer
  • analysera, reflektera och syntetisera utifrån teoretiska perspektiv på dokumentärfilm
  • diskutera etiska frågeställningar inom dokumentärfilmsproduktion utifrån såväl formella som innehållsliga aspekter.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 30 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Grunderna i filmproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V33ZH
Huvudområde: