Kurs BEG222

Grundläggande forskningsmetodik

1,5 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall ha nått en förtrogenhet med rådande forsknings- och utbildningssystem.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Använda olika metoder för att angripa och lösa problem.
  • Redogöra för grupparbetets dynamik.
  • Formulera frågeställningar och genomföra en forskningsuppgift.
  • Redovisa ett mindre forskningsarbete.