Kurs AVV26K

Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

För att bedriva säker vård i komplexa system såsom hälso- och sjukvård samt omsorg behövs kunskap om systemsäkerhet och förbättringskunskap samt verktyg och metoder inom systematiskt förbättringsarbete och projektledning för att kunna omsätta kunskap till praktik. För säker vård inom komplexa system krävs ett systemperspektiv, vilket innebär att säkerhet måste beaktas utifrån olika nivåer och områden såsom människa, teknik, organisation och information.

Kursen kommer innehålla följande:
• historisk utveckling av säkerhets- och kvalitetsområdet,
• komplexa system,
• säkerhetsledning,
• teorier, modeller, metoder och verktyg inom säkerhet och förbättringskunskap,
• verksamhetsnära och lärandestyrt förbättringsarbete,
• personal- och patientdelaktighet i säkerhetsarbetet.

Undervisningen utgörs av föreläsningar och ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehåll i kurslitteratur och kursmaterial. I kursen deltar föreläsare med specifik kompetens inom säkerhet och förbättringskunskap.
 
Bland annat ska ett skriftligt förbättringsarbete planeras och redovisas i form av en projektplan, enskilt eller i par, och examineras i samband med obligatoriska seminarier via Zoom. Arbetet kan bygga på kursdeltagarnas egna identifierade förbättringsområden från hälso- och sjukvård eller omsorg. Det finns även förfabricerade syften till förbättringsområden att välja bland.

Kursen riktar sig till olika professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, lärosäten, myndigheter eller andra verksamheter. 

Vi erbjuder även en informationsträff tisdagen den 15 augusti klockan 14:30 till 15:30 via Zoom (https://du-se.zoom.us/j/63681764398) för de som blir antagna på kursen där kursansvariga finns tillgängliga och du kan ställa frågor kring kursen.

Citat från tidigare kursdeltagare:
En bra grund att stå på vad gäller patientsäkerhet och förbättringsarbete, bra mix av föreläsningar och övriga aktiviteter. Genomtänkt upplägg.
Fantastiskt tillgängliga lärare! När man än behövt dem har de svarat snabbt enkelt och lätt. Har faktiskt aldrig varit med om SÅ tillgänglig support, och jag har en del högskolepoäng! Stor eloge för engagemang, intresse och pedagogiska förmågor!
Bra och relevant litteratur. Upplagt material och bonusmaterial relevant och jättebra.
I projektplanen var det bra att få öva praktiskt med de olika metoderna. Hade jag bara läst om metoderna hade jag inte fått med mig lika mycket kunskap.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3EWP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Lena Berg