Kurs AVV26K

Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2022

För säker vård inom komplexa system såsom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg krävs ett systemperspektiv, vilket innebär att säkerhet måste beaktas utifrån olika nivåer och områden såsom människa, teknik, organisation och information. I patientsäkerhetsarbete behöver till exempel aspekter såsom arbetsmiljö, informations-, läkemedels- och medicinteknisk säkerhet beaktas i dess helhet. För att bedriva säker vård i komplexa system, behövs kunskap om systemsäkerhet och förbättringskunskap samt verktyg och metoder inom systematiskt förbättringsarbete och projektledning för att kunna omsätta kunskap till praktik.

Kursen kommer innehålla följande:
• komplexa system
• historisk utveckling av säkerhets- och kvalitetsområdet
• säkerhetsledning
• teorier, modeller, metoder och verktyg inom säkerhet och förbättringskunskap
• verksamhetsnära och lärandestyrt förbättringsarbete
• patientdelaktighet.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, diskussioner och ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehåll i kurslitteratur och kursmaterial. I kursen kommer föreläsare med specifik kompetens inom säkerhet och förbättringskunskap att delta.
 
Ett skriftligt förbättringsarbete planeras och redovisas i form av en projektplan, enskilt eller i par, och examineras i samband med två av de tre obligatoriska seminarierna. Arbetet bygger på kursdeltagarnas egna identifierade förbättringsområden från hälso- och sjukvård eller vård och omsorg. Det finns även förfabricerade syften till förbättringsområden att välja bland.

Kursen riktar sig till olika professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, lärosäten, myndigheter eller andra verksamheter.  

Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp
Anmälningskod:
HDA-H3BUK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Lena Berg

Start vecka 35, 2023

För säker vård inom komplexa system såsom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg krävs ett systemperspektiv, vilket innebär att säkerhet måste beaktas utifrån olika nivåer och områden såsom människa, teknik, organisation och information. I patientsäkerhetsarbete behöver till exempel aspekter såsom arbetsmiljö, informations-, läkemedels- och medicinteknisk säkerhet beaktas i dess helhet. För att bedriva säker vård i komplexa system, behövs kunskap om systemsäkerhet och förbättringskunskap samt verktyg och metoder inom systematiskt förbättringsarbete och projektledning för att kunna omsätta kunskap till praktik.

Kursen kommer innehålla följande:
• komplexa system
• historisk utveckling av säkerhets- och kvalitetsområdet
• säkerhetsledning
• teorier, modeller, metoder och verktyg inom säkerhet och förbättringskunskap
• verksamhetsnära och lärandestyrt förbättringsarbete
• patientdelaktighet.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, diskussioner och ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehåll i kurslitteratur och kursmaterial. I kursen kommer föreläsare med specifik kompetens inom säkerhet och förbättringskunskap att delta.
 
Ett skriftligt förbättringsarbete planeras och redovisas i form av en projektplan, enskilt eller i par, och examineras i samband med två av de tre obligatoriska seminarierna. Arbetet bygger på kursdeltagarnas egna identifierade förbättringsområden från hälso- och sjukvård eller vård och omsorg. Det finns även förfabricerade syften till förbättringsområden att välja bland.

Kursen riktar sig till olika professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, lärosäten, myndigheter eller andra verksamheter.  

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp
Anmälningskod:
HDA-H3EWP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Lena Berg