Kurs AVV26K

Säker hälso- och sjukvård samt vård och omsorg - komplexa system och förbättringskunskap

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

För säker vård inom komplexa system såsom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg krävs ett systemperspektiv, vilket innebär att säkerhet måste beaktas utifrån olika nivåer och områden såsom människa, teknik, organisation och information. I patientsäkerhetsarbete behöver till exempel aspekter såsom arbetsmiljö, informations-, läkemedels- och medicinteknisk säkerhet beaktas i dess helhet. För att bedriva säker vård i komplexa system, behövs kunskap om systemsäkerhet och verktyg inom förbättringskunskap för att kunna omsätta till praktik.

Kursen kommer innehålla följande:
. komplexa system
. historisk utveckling av säkerhets- och kvalitetsområdet
. säkerhetsledning
. teorier, modeller, metoder och verktyg inom säkerhet och förbättringskunskap
. verksamhetsnära och lärandestyrt förbättringsarbete
. patientdelaktighet.

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehåll i kurslitteratur och föreläsningar. I kursen kommer föreläsare med specifik kompetens inom säkerhet och förbättringskunskap att delta.
Ett skriftligt arbete genomförs enskilt eller i par och examineras i samband med obligatoriska seminarier. Arbetet bygger på kursdeltagarnas egna identifierade förbättringsområden från hälso- och sjukvård eller vård och omsorg.

Kursen riktar sig till olika professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, lärosäten, myndigheter eller andra verksamheter.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39VC
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig