Kurs ASS23E

Sveriges nationella minoriteter – språk, kultur och identitet

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera Sveriges minoritetspolitik vad gäller Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
  • diskutera frågor om språk, kultur och historia vad gäller nationella minoriteter och minoritetsspråk med särskilt fokus på Sveriges nationella minoriteter
  • problematisera språkliga rättigheter vad gäller språk- och kulturbevarande hos nationella minoriteter
  • redogöra för teorier och forskning om språkplanering och utbildning i minoritetsspråkssammanhang
  • analysera aktuella styrdokument och forskning vad gäller språkliga ideologier och språkvårdsinsatser gällande nationella minoriteter.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36JW
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.