Kurs ASS23E

Sveriges nationella minoriteter – språk, kultur och identitet

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera Sveriges minoritetspolitik vad gäller Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
  • diskutera frågor om språk, kultur och historia vad gäller nationella minoriteter och minoritetsspråk med särskilt fokus på Sveriges nationella minoriteter
  • problematisera språkliga rättigheter vad gäller språk- och kulturbevarande hos nationella minoriteter
  • redogöra för teorier och forskning om språkplanering och utbildning i minoritetsspråkssammanhang
  • analysera aktuella styrdokument och forskning vad gäller språkliga ideologier och språkvårdsinsatser gällande nationella minoriteter.