Kurs ASA24M

Välfärdsteknik i vård och omsorg

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om välfärdsteknik i vård och omsorg utifrån perspektiv från brukare/patienter, närstående och personal.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för hur brukare/patienter, närstående och personal kan påverkas av välfärdsteknik.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • bedöma enklare behov av välfärdsteknik
  • tillämpa lagar och regler som ligger till grund för biståndsbeslut om och förskrivning av välfärdsteknik
  • utvärdera nyttan med välfärdsteknik för brukare/patienter och deras närstående.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • värdera etiska ställningstaganden vid införande och användning av välfärdsteknik
  • kritiskt reflektera över nyttan med välfärdsteknik utifrån brukar/patient-, närstående-, personal- och hållbarhetsperspektiv.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • 60 hp på grundnivå inom ämnena socialt arbete eller omvårdnad
Anmälningskod:
HDA-H3BX4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Johan Borg