Kurs AS4004

Afrikanska studier: Examensarbete för masterexamen

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på fördjupad kunskap inom något av de områden som förekommer inom Afrikanska studier, inbegripet fördjupade och avancerade metod- och teorikunskaper inom området såväl som mycket goda insikter i det valda områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en problemställning med hög grad av självständighet söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • med högt ställda krav på självständighet, och inom givna tidsramar genomföra en omfattande vetenskaplig studie som bygger på relevant och aktuell forskningsanknytning, tydlig metod- och teorianknytning samt argumentation som vilar på kvalificerade analyser
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser med högt ställda krav på kommunikationsförmåga
  • diskutera de egna resultatens förtjänster och begränsade räckvidd i förhållande till forskningsläge och vidare vetenskaplig debatt
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 83 hp inom huvudområdet Afrikanska studier, inklusive kurserna Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen 15 högskolepoäng, Afrikanska studier: Teori och metod 16 högskolepoäng och Afrikanska studier: Aktuella utmaningar inom Afrikanska studier 7 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36XP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.