Kurs AR2010

Arabiska: Avancerad grammatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Arabiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på arabiska kunna:

  • utföra avancerade grammatiska analyser av arabisk text
  • noggrant redogöra för de olika skolorna inom arabisk grammatik
  • förklara arabisk morfologi med hjälp av egna utvalda exempel
  • tillämpa avancerade grammatiska regler i sina egna skriftliga arbeten.