Kurs AR2009

Modern arabisk litteratur och sökandet efter frihet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Arabiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på arabiska kunna:

  • diskutera olika perspektiv på hur och varför frihet som koncept spelat och spelar en viktig roll i modern arabisk litteratur
  • analysera på vilket sätt frihet som koncept kommit till uttryck i olika genrer
  • jämföra hur frihet som koncept använts stilistiskt i olika genrer och av olika författare
  • välja ut ett antal författare som har frihet som ett centralt tema i sina verk samt presentera en väl underbyggd argumentation för sitt val.