Kurs AR1027

Modern arabisk litteratur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Arabiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra kortfattat både muntligt och skriftligt för några av de mer betydelsefulla arabiska författarna som under 1900- och 2000- talen influerat den moderna arabiska litteraturen
  • redogöra kortfattat både muntligt och skriftligt för några av de mer centrala genrerna, rörelserna och trenderna inom 1900-och 2000-talens arabiska litteratur
  • jämföra de olika stilar/rörelser som studerats under kursen och hur de påverkat litteraturen
  • redogöra kortfattat för hur samhällsförändringar i arabvärlden påverkat den moderna litteraturen.