Kurs AR1026

Arabiska III

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

· använda den arabiska grammatiken och formläran på grundläggande nivå korrekt i tal och skrift
· konversera på modern standardarabiska (MSA) runt välkända/förberedda ämnen
· diskutera kortare litterära texter, dikter och nyhetsartiklar på MSA
· göra enkla och korrekta översättningar till och från arabiska
· göra enklare grammatiska analyser på arabiska
· skriva kortare texter på korrekt MSA
· urskilja utmärkande särdrag i de syriska och egyptiska dialekterna i jämförelse med MSA
· använda arabiska uppslagsverk och lexikon och i korthet redogöra för hur dessa har utvecklats.
Alla seminarier är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Arabiska II 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33R4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.