Kurs AR1024

Arabiska V

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • diskutera innehållet i litterära texter, nyheter, inspelade reportage och sånger på ett nyanserat sätt
 • översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska och visa på svårigheter och olikheter mellan språken
 • identifiera grammatiska problem i en text och skriva grammatiska analyser
 • anpassa sitt språk och innehållet i skriftliga uppgifter utifrån olika tilltänkta läsare
 • genomföra längre presentationer om olika ämnen på arabiska
 • redogöra för grunderna i balagha
 • genomföra en litterär analys med fokus på berättelsens beståndsdelar (tid, plats, karaktärer osv.)
 • redogöra kort för den arabisk litteraturens utveckling
 • självständigt genomföra ett kortare skriftligt arbete om någon av de större perioderna inom arabisk litteratur.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
 • Arabiska IV 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33R6
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • diskutera innehållet i litterära texter, nyheter, inspelade reportage och sånger på ett nyanserat sätt
 • översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska och visa på svårigheter och olikheter mellan språken
 • identifiera grammatiska problem i en text och skriva grammatiska analyser
 • anpassa sitt språk och innehållet i skriftliga uppgifter utifrån olika tilltänkta läsare
 • genomföra längre presentationer om olika ämnen på arabiska
 • redogöra för grunderna i balagha
 • genomföra en litterär analys med fokus på berättelsens beståndsdelar (tid, plats, karaktärer osv.)
 • redogöra kort för den arabisk litteraturens utveckling
 • självständigt genomföra ett kortare skriftligt arbete om någon av de större perioderna inom arabisk litteratur.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
 • Arabiska IV 15 högskolepoäng grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35Y8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.