Kurs AR1024

Arabiska V

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera innehållet i litterära texter, nyheter, inspelade reportage och sånger på ett nyanserat sätt
  • översätta olika texttyper såsom artiklar, dikter och sakprosa till och från arabiska och visa på svårigheter och olikheter mellan språken
  • identifiera grammatiska problem i en text och skriva grammatiska analyser
  • anpassa sitt språk och innehållet i skriftliga uppgifter utifrån olika tilltänkta läsare
  • genomföra längre presentationer om olika ämnen på arabiska
  • redogöra för grunderna i balagha
  • genomföra en litterär analys med fokus på berättelsens beståndsdelar (tid, plats, karaktärer osv.)
  • redogöra kort för den arabisk litteraturens utveckling
  • självständigt genomföra ett kortare skriftligt arbete om någon av de större perioderna inom arabisk litteratur.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Arabiska
Behörighetskrav :
  • Arabiska IV 15 hp, grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HED
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig