Kurs APG28W

Att utveckla pedagogisk ledning genom organisering och distribuerat ledarskap

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att analysera sitt eget chefs- och ledarskap med fokus på organisering utifrån teorier om chefs- och ledarskap
  • visa fördjupad förmåga att analysera förutsättningarna för att leda och organisera utveckling av den egna förskolans eller skolans undervisning
  • problematisera ledningens funktion för att skapa förutsättningar för undervisning och lärande
  • visa förmåga att planera och följa upp hur distribuerat ledarskap kan tillämpas som en del i undervisningsutveckling