Kurs APG26D

Didaktisk analys för fortsatt professionsutveckling

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Handledarutbildning steg III

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar sin förmåga att leda didaktiska analytiska samtal genom att genomföra didaktiska analyser av skilda undervisningsinnehåll.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • analysera olika undervisningsinnehålls potential för att utveckla elevers förståelse, förmåga eller förhållningssätt
  • med stöd av bedömning av enskilda barns och elevers kunskaper och förutsättningar motivera skilda undervisningsinnehåll samt problematisera desamma
  • analysera relationen mellan undervisningsinnehåll och skolans övergripande syfte
  • analysera betydelsen av undervisningens utförande för undervisningsinnehållets möjliga meningserbjudande
  • redogöra för en egen utformad strategi att leda didaktiskt analytiska samtal.

Extra information:

Handledarutbildning steg III

Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Lärarexamen samt kursen Vetenskap och beprövad erfarenhet i undervisning och handledning 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H397R
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig