Kurs APE277

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • särskilja och diskutera några olika perspektiv på kunskap och lärande
 • diskutera den egna professionella erfarenheten av undervisningsformer och arbetssätt samt koppla teoretiska resonemang till den egna undervisningen
 • vara förtrogen med fysiska och digitala lärmiljöer och reflektera över hur de olika miljöerna påverkar undervisning och lärande
 • planera, genomföra och utvärdera ett undervisningspass i en kurs inom det egna området
 • diskutera anpassning av undervisning och lärmiljöer ur ett inkluderings- och tillgänglighetsperspektiv
 • redogöra för och kritiskt granska regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • översiktligt redogöra för innehållet i lagtext och lokala regelverk som reglerar högskoleutbildning samt diskutera hur dessa kan tillämpas i läraruppdraget
 • diskutera möjligheter för studenters medverkan i och utformning av ett specifikt kursmoment.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Akademisk examen omfattande minst 180 hp samt dokumenterad erfarenhet av egen undervisning på högskola och eller/universitet
Anmälningskod:
HDA-V3E35
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Marie Tapper

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • särskilja och diskutera några olika perspektiv på kunskap och lärande
 • diskutera den egna professionella erfarenheten av undervisningsformer och arbetssätt samt koppla teoretiska resonemang till den egna undervisningen
 • vara förtrogen med fysiska och digitala lärmiljöer och reflektera över hur de olika miljöerna påverkar undervisning och lärande
 • planera, genomföra och utvärdera ett undervisningspass i en kurs inom det egna området
 • diskutera anpassning av undervisning och lärmiljöer ur ett inkluderings- och tillgänglighetsperspektiv
 • redogöra för och kritiskt granska regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar
 • översiktligt redogöra för innehållet i lagtext och lokala regelverk som reglerar högskoleutbildning samt diskutera hur dessa kan tillämpas i läraruppdraget
 • diskutera möjligheter för studenters medverkan i och utformning av ett specifikt kursmoment.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Akademisk examen omfattande minst 180 hp samt dokumenterad erfarenhet av egen undervisning på högskola och eller/universitet
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3EZ7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Anmälan senast: 17 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marie Tapper