Kurs AMP25R

Examensarbete för masterexamen i materialteknik

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa och väsentligen fördjupa sina kunskaper, förmågor och förståelse inom huvudområdet materialteknik genom att utföra ett arbete av forsknings- eller industriell karaktär. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:
 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom huvudområdet materialteknik
 • självständigt planera och med adekvata metoder genomföra examensarbetet på ett vetenskapligt sätt
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet materialteknik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • kritiskt och systematiskt analysera och utvärdera de resultat som uppnås i arbetet samt att jämföra de erhållna resultaten med befintliga data och aktuell forskning
 • dokumentera arbetet i en systematiskt uppbyggd skriftlig rapport där slutsatser svarar mot arbetets inledande frågeställningar och mål
 • presentera och försvara det egna examensarbetet muntligt
 • opponera på ett annat masterexamensarbete inom huvudområdet materialteknik genom att ge konstruktiv kritik både muntligt och skriftligt
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 60 hp på avancerad nivå varav 30 hp i huvudområdet materialteknik
Anmälningskod:
HDA-V3AY5
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 35, 2022

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa och väsentligen fördjupa sina kunskaper, förmågor och förståelse inom huvudområdet materialteknik genom att utföra ett arbete av forsknings- eller industriell karaktär. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:
 • självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom huvudområdet materialteknik
 • självständigt planera och med adekvata metoder genomföra examensarbetet på ett vetenskapligt sätt
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet materialteknik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • kritiskt och systematiskt analysera och utvärdera de resultat som uppnås i arbetet samt att jämföra de erhållna resultaten med befintliga data och aktuell forskning
 • dokumentera arbetet i en systematiskt uppbyggd skriftlig rapport där slutsatser svarar mot arbetets inledande frågeställningar och mål
 • presentera och försvara det egna examensarbetet muntligt
 • opponera på ett annat masterexamensarbete inom huvudområdet materialteknik genom att ge konstruktiv kritik både muntligt och skriftligt
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • 60 hp på avancerad nivå varav 30 hp i huvudområdet materialteknik
Anmälningskod:
HDA-H3CTD
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig