Kurs AB1025

Ledarskap för effektivt samarbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten, med utgångspunkt i det egna ledarskapet och relevanta teorier, ska utveckla en fördjupad förmåga att hantera betydelsen av ledarskap för effektivt samarbete, samt utveckla sin förmåga att samarbeta och att leda samarbete på ett effektivt sätt.

Efter kursens slut ska studenten, med utgångspunkt i det egna ledarskapet, kunna:
  • värdera vikten av effektivt samarbete, samt motivera hur det kan främjas inom organisationen och med alla som organisationen samarbetar med, för att effektivt hantera alltmer komplexa arbetsuppgifter
  • identifiera sina egna och andras drivkrafter för samarbete och hur den egna personligheten och handlandet påverkar ett effektivt samarbete
  • illustrera förutsättningar för hur ett effektivt samarbete kan främjas och hur konkret samarbete kan organiseras och genomföras med och i olika typer av grupper
  • tillämpa olika strategier för att kommunicera och bygga relationer så att det främjar effektivt samarbete.