Kurs AB1016

Arbetsmiljö - grundkurs

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter kursen ska studenten ha de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna reflektera över och utveckla sitt praktiska handlande inom arbetsmiljöområdet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera grundläggande relevanta begrepp inom ämnesområdet,
  • integrerat med praktik diskutera arbetsmiljöproblematik och hur människan påverkas av arbetsmiljöer,
  • redogöra för övergripande lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet, samt tillämpa dessa i praktiken,
  • redogöra för olika aktörer inom arbetsmiljöområdet,
  • diskutera, reflektera och praktiskt utöva grundläggande strategier för minskade risker i arbetsmiljön,
  • diskutera och reflektera över grundläggande strategier för attraktivare arbeten,
  • integrerat med praktik reflektera över arbetsmiljö i relation till relevant bransch.