Registrera dig som alumn

Du som alumn är viktig för oss på Högskolan Dalarna.

Dina erfarenheter från studietiden och arbetslivet är intressanta för studenter och medarbetare vid högskolan. En del alumner kommer tillbaka som gästföreläsare eller mentorer för studenter. Andra tar emot studenter på studiebesök eller för projektarbeten.

Följ gärna Högskolan Dalarna på Linkedin och håll kontakten!

 

Yrkesuppgifter

 

Utbildning

Villkor för alumnidatabasen

För vem?

Alumnidatabasen är en av grunderna till ett nätverk för alumnerna. Syftet är att utveckla kontakten mellan alumnerna och högskolan för att i samverkan utveckla kunskap, kompetens och kontakter för ömsesidig nytta. Det kommer till viss del att ske via olika former av utskick.

Uppgifter om dig

Genom att du fyller i uppgifter för alumnidatabasen ger du oss på högskolan möjligheter att kontakta dig.

Var?

Uppgifterna lagras i vårt CRM-register som endast är tillgänglig för medarbetare vid högskolan.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighetsprincipen

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig om den behandling av dina personuppgifter som utförs av Högskolan Dalarna. Personuppgifterna som registreras i alumnidatabasen kommer att användas för att hålla kontakt med tidigare studenter i syfte att i samverkan utveckla kunskap, kompetens och kontakter för ömsesidig nytta. Det kommer till viss del att ske via utskick om det du är intresserad av.

Gnom att lämna dina uppgifter i alumnidatabasen godkänner du att högskolan får behandla dina personuppgifter. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som görs.

Genom att registrera dig i vår alumnidatabas godkänner du också följande:

  • att Högskolan Dalarna får lagra och behandla dina personuppgifter.
  • att Högskolan Dalarna får göra noteringar utifrån de kontakter som högskolan har med dig. Noteringar görs av de medarbetare som jobbar med att utveckla alumnikontakterna.
  • att Högskolan Dalarna får göra sammanställningar av den information du har lämnat för statistiska ändamål. Informationen kommer att vara i avidentifierat skick och kommer inte att gå att härleda till en viss person.
  • att Högskolan Dalarna får uppdatera villkoren som beror på utveckling och förbättringar av alumnidatabasen (till exempel vid en systemuppdatering). De aktuella villkoren finns alltid publicerade på vår webbsida.

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen.

 

Personuppgiftsansvarig

Högskolan Dalarna
Organisationsnummer: 202100-2908
Adress: 791 88 Falun
E-post: registrator@du.se
Telefon: 023-77 80 00

Dataskyddsombud

Anders Forsman
E-post: dataskydd@du.se
Telefon: 023-77 89 56

Senast granskad:
Senast granskad: