Bedömning av APL - kostnadsfri kompetensutveckling

Nationella nätverket för yrkeslärarutbildning erbjuder kompetensutveckling för yrkeslärare via Zoom. Temat är i höst "Yrkeslärares arbete - Bedömning av APL". Medverkar gör flera framstående forskare inom yrkeslärande. Vi tipsar även om en kostnadsfri konferens för yrkeslärare.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi som anordnar yrkeslärarutbildningar började med en diskussion om att vi ville ha större utbyte med våra alumner, dvs. de studenter som tagit examen från våra respektive lärosäten. Vi funderade över om vi kunde samordna dessa träffar så att yrkeslärare från hela landet fick möjlighet att träffa varandra och tillsammans ta del av aktuell forskning om yrkeslärares arbete. 

Resultatet är att vi i höst erbjuder en kostnadsfri nätbaserad kompetensutveckling som är upplagd så att filmer på ca tjugo minuter publiceras två veckor i förväg och att det sedan är möjligt att delta i diskussioner i blandade grupper under eftermiddagen den 24 november. Vi hoppas att såväl enskilda lärare som hela arbetslag är intresserade av att delta och att detta kan vara del av det kollegiala lärandet som pågår på yrkeslärares arbetsplatser. Anmälan till "Bedömning av APL", 24 november. Du kan läsa mer i inbjudan under "Aktuellt". 

I det nationella nätverket finns redan planer på nästa evenemang med temat "Yrkeslärares arbete - Specialpedagogik". Om det finns något speciellt tema du och dina kollegor gärna vill diskutera så kommentera gärna detta så tar jag med mig det till nätverkets planeringsmöten. 

När det gäller träffen för alumner från vårt eget Yrkeslärarprogram återkommer jag med en särskild inbjudan angående detta. Den kommer läggas samma dag, men efter det nationella programmet. Våra nuvarande studenter är välkomna på både den och på den nationella kompetensutvecklingen. Jag vill också tipsa om Linnéutniversitets alumnträff den 10 november där alla yrkeslärare välkomnas efter anmälan. Temat i år är ”Hålla sig uppdaterad inom grundyrket”. Också denna konferens blir digital. Anmälan görs på följande länk: Anmälan 10 november

// Anna Annerberg (i rollen som programansvarig för Yrkeslärarprogrammet vid HDa)

Senast granskad:
Senast granskad: