Alumntäff om samtal med elever i yrkesutbildning

Välkomna till vår första träff för i år i vårt alumnnätverk för verksamma yrkeslärare! Denna gång är fokus på olika typer av samtal i undervisningen av yrkeselever: om värdegrundsarbete och om yrkesdidaktik.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Denna gång är fokus på olika typer av samtal i undervisningen. Träffen inleds med två föreläsningar på cirka 20 minutera vardera. I föreläsningarna behandlas följande ämnen:


• Samtal om kontroversiella frågor i grupp/enskilt som en del av värdegrundsarbetet och yrkesblivandet. Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap. Högskolan Väst.


• Yrkesdidaktiska samtal - hur läraren samtalar, ställer frågor och leder elever mot lärande, yrkeskunnande och skicklighet. Nina Kilbrink, docent i pedagogiskt arbete, Stig- Börje Asplund docent i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet och Jan Axelsson, medforskande yrkeslärare.


Föreläsningarna utgör utgångspunkter för diskussioner med andra yrkeslärare i mindre grupper.
Alumnträffen äger rum den 7 april 2022, kl 15:00-17:00 och sker på ZOOM.
För deltagande behöver du anmäla dig senast 1 april 2022, genom följande länk: https://alumntraffyrkeslarare.axacoair.se/

När du har anmält dig kommer du att få tillgång till en ZOOM- länk några dagar innan alumnträffen äger rum

Sprid gärna inbjuda till andra yrkeslärare!

Senast granskad:
Senast granskad: