Utbildningsplan

Senare del av Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskola - nätbaserat300 högskolepoäng

Programkod
SELIG
Programansvarig
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2019-11-22.
Gäller fr.o.m. HT 2019.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

2. Huvudsaklig uppläggning

3. Programmets kurser

4. Examensbenämning

5. Behörighetskrav

  • För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du uppfylla de särskilda behörighets-krav som gällde till programmets första termin samt ha läst kurser motsvarade programmets tidigare terminer.

6. Summary in English