Utbildningsplan

Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7–9Svenska, Geografi, Religion270 högskolepoäng

Programkod
LA79A
Inriktningskod
SGRE
Inriktningsansvarig
Lena Arnesdotter
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet 2011-02-23.
Gäller fr.o.m. 2012-05-30.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

2. Huvudsaklig uppläggning

3. Programmets kurser

4. Examensbenämning

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 6c samt Hi A