Partnerskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen i grundlärarprogrammet genomförs vid partnerskolor i Dalarna eller angränsande kommuner.

Partnerskolor

Partnerskolor för verksamhetsförlagd utbildning är särskilt utvalda skolor som har ett nära samarbete med lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Partnerskolorna har en kvalitetsmedveten kultur och många utbildade VFU-lärare, som är skickliga på att handleda lärarstudenter. Startar du grundlärarprogrammet höstterminen 2018 eller vårterminen 2019 kommer du att genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen på någon av följande skolor: 

Partnerskolesamordnare
Lärarutbildningskansliet
Senast granskad: