Partnerskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen i grundlärarprogrammet genomförs vid partnerskolor i Dalarna eller angränsande kommuner.

Partnerskolor är särskilt utvalda skolor som har ett nära samarbete med lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Partnerskolorna har en kvalitetsmedveten kultur och många utbildade VFU-lärare, som är skickliga på att handleda lärarstudenter. Startar du grundlärarprogrammet höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 kommer du att genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen vid en skola i någon följande kommuner: 

Sofia Walter
Lärarutbildningskansliet
Senast granskad:
Senast granskad: