Partnerförskolor

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs vid partnerförskolor i Dalarna eller i angränsande kommuner.

Partnerförskolor är särskilt utvalda förskolor som har ett nära samarbete med förskollärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Partnerförskolorna har en kvalitetsmedveten kultur och många utbildade VFU-lärare, som är skickliga på att handleda förskollärarstudenter. Startar du förskollärarprogrammet höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 kommer du att genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen vid en förskola i någon av följande kommuner:

Senast granskad:
Kontaktperson
Senast granskad: