Partnerförskolor

1 min läsning
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs vid partnerförskolor i Dalarna eller i angränsande kommuner.

Torsångs förskola / skola exteriör vintertid

Partnerförskolor

Partnerförskolor för verksamhetsförlagd utbildning är särskilt utvalda förskolor som har ett nära samarbete med förskollärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Partnerförskolorna har en kvalitetsmedveten kultur och många utbildade VFU-lärare, som är skickliga på att handleda förskollärarstudenter. Startar du förskollärarprogrammet höstterminen 2018 eller vårterminen 2019 kommer du att genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen på någon av följande förskolor:

Partnerskolesamordnare
Senast granskad: