Anmälan till PAL-dag på temat ”Du måste ändra ditt sätt att rekrytera! Nu!”

Heldag med föreläsningar och workshop om rekryteringsbeteende och kompetensförsörjning.

Den 16 oktober kl. 7.30 – 16.30 inbjuds du till PAL-dag. Dagen inleds med Kompetensfrukost på Kraftplan där Johan Nestor, som efter 19 år inom IKEA har valt att börja på Kraftplan som verksamhetsledare, kommer att prata om ledarskap och en attraktiv företagskultur. Förmiddagen fortsätter med föreläsningar med workshop på förmiddagen, gemensam lunch och därefter föreläsning och workshop kring behovet av förändrat rekryteringsbeteende på eftermiddagen. Frukost och lunch bjuder Kraftplan på.

På eftermiddagen inleder Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker på Svenskt arbetsmarknadsanalytiskt centrum (Svamac), med att förklara och beskriva de utmaningar kring kompetensförsörjning som vi står inför. Därefter diskuterar vi tillsammans kring hur vi kan rekrytera annorlunda och försöker identifiera framgångsfaktorer för att säkra kompetensförsörjningen. Vi kommer hålla till på Dalarna Science Park, Borlänge under hela dagen.

Se hela programmet på dalPALs webbplats

Varmt välkommen!

Sponsorer för dagen: dalPAL, Kraftplan, Personal och arbetsliv (PAL), Högskolan Dalarna, Svenskt arbetsmarknadsanalytiskt centrum (Svamac), Unionen och Arbetsförmedlingen.

Anmälan

Sista dag för anmälan har passerat.

Observera att anmälan är bindande och du måste avanmäla dig vid förhinder. Avanmälan görs senast måndag 14/10 kl. 12.00 till Karin Hillman ordforande@dalpal.se – avanmäler du dig inte i tid bekostas maten under dagen (frukost, lunch) på egen hand.

Senast granskad:
Senast granskad: