Vision och strategi

Visionen är grunden för vårt strategiska utvecklingsarbete och visar samtidigt vilka värden vi vill stå och leva för. Strategin för Högskolan Dalarna 2020-2026 fokuserar på livslångt lärande.

Senast granskad: