Uppdrag, vision och värdegrund

Vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund utgör grunden för vår verksamhet.

Vårt uppdrag

Är att samskapa bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen.

Detta innebär att vi ska bedriva vår verksamhet i nära samverkan med vår omvärld – lokalt såväl som globalt. Bildning, utbildning och forskning ska växa i nära samspel.

Vår vision:
Att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

  • Tillsammans med studenter och samarbetspartners skapar vi vägar till ny och befintlig kunskap som är öppna, tillgängliga och inkluderande.
  • Våra utbildningar ska främja omdömet och handlingsförmågan och vi ska stödja människors lärande i en livslång bildningsprocess.
  • Genom vår forskning och våra utbildningar vill vi bidra till ett gott samhälle – ett samhälle som vilar på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för nuvarande och kommande generationer.

Vår värdegrund

Vilar på begreppen öppenhet, mod och ansvar.

  • Vi ska vara tillgängliga och vi ska vara öppna i våra uppfattningar och i vårt agerande inom Högskolan och mot omvärlden.
  • Vi ska våga pröva nytt och att ta oss an komplexa utmaningar.
  • Vi ska vara ett intellektuellt och kritiskt nav i samhället.

Senast granskad:
Senast granskad: