Spännande insikter kring interaktivt lärande under årets NGL-konferens

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sylvi Vigmo, från Göteborgs universitet, fokuserar på rum och repertoar när hon gästar den viktiga NGL-konferensen i höst som huvudtalare.
Sylvi Vigmo, doktor och lektor på Göteborgs universitet, är en av huvudtalarna på årets NGL-konferens.
Sylvi Vigmo, doktor och lektor på Göteborgs universitet, är en av huvudtalarna på årets NGL-konferens.

Sylvi Vigmo, doktor och lektor på Göteborgs universitet, bjuder både på en tillbaka- och framåtblick när det gäller pedagogisk utveckling och interaktivt lärande. Tillbakablicken tar sitt ursprung i en enkät med fokus framför allt på några av de högskolepedagogiska kurser som ges av PIL, enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, vid Göteborgs universitet. Materialet som är insamlat täcker en tioårs-period.

Med utgångspunkt i detta material kommer hon blicka framåt med de erfarenheter och synpunkter som kommit fram i den statistiska och tematiska analysen. Materialet bjuder in till diskussion om spänningar och utmaningar som finns, men även till hur förändring inom det högskolepedagogiska området kan knytas till längre förändringsprocesser där den egna praktiken är central. Här finns några inspel om digitalisering och hur detta plockas upp i relation till undervisning och studenters lärande.

– Med intryck från dessa kollegiala röster och kritiska frågeställningar kommer jag att främst lägga fokus på teman som rum och repertoarer och låta kollegors perspektiv ta plats i rummet, säger hon.

Övriga teman som samtalen kommer utgå från under konferensen är redskap och relationer.

Sylvi Vigmo arbetar idag som lärare i högskolepedagogik på enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande samt med doktorandhandledning. I rollen som lärare involveras hon ofta i olika sammanhang med fokus på utvecklingsarbete som har sin utgångspunkt i kollegors, många gånger, konkreta frågeställningar inom ett ämnesområde.
När det gäller temat för årets konferens säger Sylvi Vigmo så här:

– Konferensens olika övergripande teman tillsammans med följdfrågor skapar många infallsvinklar att ge sig in i diskussion om frågor som berör, men uppmanar också oss att ta ställning i olika frågor och att i kollegiala sammanhang fortsätta utveckla högre utbildning. Spännande tematik som lockar till dialog, säger hon.

Varför är det viktigt att lyfta detta?

– Konferensens valda teman pekar ut intressanta och angelägna frågeställningar, som kan ses som sammanlänkade och som olika delar av en helhet, avslutar Sylvi Vigmo.

Senast granskad:
Senast granskad: